Weekly News

Badstue - godt for hjertet

Menn som tar badstue ofte dør sjeldnere av hjerte- og karsykdommer, viser en grundig og bred undersøkelse.

En finsk studie gikk grundig til verks for å se om badstuen hadde noe å si for dødsfall blant menn.

Undersøkelsen ble startet på åttitallet. Et tilfeldig utvalg på 2315 middelaldrende, østfinske menn ble spurt om sine badstuevaner. 21 år senere sjekket forskerne hvem som fortsatt levde. Da viste det seg at det var høyere dødelighet blant dem som tok badstue én gang i uka enn blant de som svettet to-tre ganger i uken. De som tok badstue et sted mellom fire og sju ganger i uka hadde enda mindre risiko for å dø. 

De som tilbrakte mer enn 19 minutter i badstua hadde halvparten så stor risiko for å dø som mennene som tilbringte mindre enn 11 minutter der. De som var hyppigst innom valgte badstuer med en noe lavere temperatur. I snitt holdt badstuene cirka 80 grader, mens de som var innom fire ganger i uka eller mer, nøyde seg med 77 grader. 

Forskerne tok også hensyn til forhold som; økonomi, røyking, bruk av alkohol, diabetes, trening og utdanning. Mennene som tok badstua ofte hadde til tross for andre faktorer større sjanse for å overleve.

Tips til deg som skal kjøpe badstue:

Når det kommer til badstuer finnes det et enormt utvalg forskjellige typer, modeller og design. Finn derfor først ut hva du vil ha.
– Jeg anbefaler de fleste av våre kunder å google, se og lese seg litt opp på hva som faktisk finns der ute, sier Anders Høstad, daglig leder i badstuspesialisten.no

Når du har funnet et design og en stil som passer deg er tiden ifølge spesialisten inne til for å bestemme seg for type. Mange tror for eksempel at de finske badstuene er så mye varmere enn svenske og norske. Det er feil.
– Tvert i mot er finske badstuer relativt sett kaldere enn norske og svenske, men de finske ovnene har et langt større steinmagasin som gjør at du kan helle på store mengder vann. Noe som igjen fører til høy luftfuktighet og dermed en høyere opplevd temperatur. Mange menn ser nok på det å ta badstu som en manndomsprøve og skrur opp termostaten til 90 grader, men vil de ha med fruen kunne de nok med hell ha gått for den finske varianten, avslutter Høstad.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles