Weekly News

Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Seniorsaken. SENIORER

Det gode seniorlivet

“Etter fylte 55 og opp mot 60 år går vi inn i en fase der livskvaliteten ofte bare blir bedre og bedre.”

Folkekjære Wenche Myhre tok nok litt feil da hun skrev og sang; ”Når jeg blir 66 kan jeg gjøre som jeg vil!” Mange av oss lever nemlig etter dette refrenget allerede fem til ti år tidligere.

Etter fylte 55 og opp mot 60 år går vi inn i en fase der livskvaliteten ofte bare blir bedre og bedre og friheten til å velge større og større. Barna har forlatt redet, og mange kan se frem til en tilværelse med god helse, mye aktivitet og ofte relativt god økonomi. Noen trapper ned karrieren mens andre velger å fortsette, eller til og med begynne med noe helt nytt. Valgmulighetene for seniorer har aldri vært større. Noe som er ganske nytt er at godt voksne flytter fra store hus med hage og inn i moderne seniorboliger. Over hele landet bygges det ulike typer bofellesskap. Noen er basert på mye samvær i fellesrom, mens i andre er samværet knyttet til aktiviteter som trimrom eller lignende. Vi anbefaler at du ikke venter for lenge om du leker med tanken på å flytte på deg.

Seniorsakens visjon er å samle og arbeide for hele Senior-Norge. Vi skal være en våken og løsningsorientert ”vaktbikkje” for de eldste og svakeste, og en innovativ interesse- og kunnskapsorganisasjon for den nye ressurssterke generasjonen seniorer. De vi kaller ”de unge eldre.” De siste tar ofte stort omsorgsansvar for de eldste som har nådd en alder der de er trenger mer hjelp og støtte i hverdagen. De fleste av oss ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig og rivende teknologisk utvikling kombinert med nye smarthus gjør dette mulig i langt større grad enn i dag. Når forholdene blir lagt til rette vil våre eldre kunne føle seg trygge og selvstendige hele livet.

De unge eldre i dag er den første generasjonen som måker snø for både foreldre og barn. Og mange småbarnsforeldre hadde ikke fått tidsklemma til å gå opp uten besteforeldre som stilte opp. Men seniorlivet er ikke bare å yte. Det handler også om å nyte! Dagens seniorer er kjøpesterke, reiselystne, og tar godt vare på både helse og utseende.

Reise- og cruiseselskaper har fått øynene opp for denne gruppen som ofte er mye mer eventyrlystne og betalingsvillige enn familier som bare kan reise skoleferiene.

Det har blitt sagt at de unge eldre kjøper ny bil når de er 50+, seniorbolig når de runder 6 og feriehus når de nærmer seg 65. Andre reiser på storbyferie eller til mer eksotiske reisemål. Selve drømmereisen er ofte et cruise. Eller flere. Om du spør en senior som har rundet 70 om reisetips vil du ofte få høre anekdoter og historier fra Hurtigruten i Antarktis eller jazzcruise i Karibia. Mange kombinerer sine interesser for kunst og kultur, eller dyre- og fugleliv med reiseglede og eventyr. Seniorsaken arbeider for at alle seniorer får et aktivt og spennende seniorliv! 

Share this article

Journalist

Christin Engelstad

Related articles