Weekly News

Marit Asheim, Informasjonsrådgiver Folkehøgskolene UTDANNING

Elevene strømmer til folke­høgskolen!

De siste ti årene har antall elever på folkehøgskole steget med over 20 prosent. Det er ikke uten grunn. Interessant fagtilbud lokker skoletrøtt ungdom.

De siste ti årene har elevtallet på de 80 norske folkehøgskolene steget med hele 20 prosent. Fra ca 6000 elever i 2007, til godt over 7500 elever inneværende skoleår. Det er en tydelig trend, og slett ikke tilfeldig! Slik også tall fra de siste Ungdata-undersøkelsene viser, forteller stadig flere elever at de trenger en pause etter fullført videregående. Flere år med karakterpress og slit gjør at de higer etter et annerledes år. Et år hvor de kan være seg selv, blitt sett og få utfordringer på sitt nivå. Helt uten karakterer eller eksamen. Gjennom praktisk tilnærming til fag evner folkehøgskolene å gi ungdommen læringsglede og motivasjon for videre studier. Det er ingen tendens at elevene er usikre på veien videre. Stadig flere målbevisste ungdommer med vitnemål fullt av seksere finner også veien til folkehøgskolen. De ønsker seg et år fylt med fag de har valgt selv, og møte likesinnede fra hele landet.

Fornøyde elever

Målinger utført av analysebyrået EPSI har de siste fem årene vist at folkehøgskolene har Norges mest fornøyde elever. Det smitter. Den viktigste rekrutteringskanalen til skolene er uten tvil tidligere elever. Sosiale medier har gjort ryktebørsen mer gjennomsiktig, og bilder, kommentarer og blogginnlegg med positive opplevelser spres med stor rekkevidde. På Instagram ligger det i dag rundt 19000 bilder under hashtagen #fhsliv. Her deler elever store og små opplevelser fra sin hverdag, og samlet sett gir det et ærlig innblikk i livet på folkehøgskole. Nå trenger man ikke lenger kjenne noen som har gått på folkehøgskole for å høre fortellingene, de deles åpent på nett. Dette gjenspeiles tydelig i rekrutteringen. Inneværende skoleår var «all time high» for folkehøgskolene. Aldri har det vært mer populært å velge et slikt år! Søkningen til neste skoleår ligger også foran alle tidligere rekorder. Det er rett og slett in å velge folkehøgskole.

Samarbeidskompetanse

Forskning fra NTNU i 2010 viste at noe av det elevene opparbeider seg i løpet av et år på folkehøgskole er samarbeidskompetanse. Det å bo på internat og være sammen med andre elever hele døgnet, gjør at man lærer mye både om seg selv og andre. Skal det fungere må man samarbeide og kompromisse. Det foregår mye samhandling på tvers av klassene på skolen, og diskusjon og samtaler står sentralt i folkehøgskolen. En viktig lærdom er å akseptere argumenter og synspunkter som er ulike sine egne. Samarbeidskompetanse er også sentralt i det som kalles «21. century skills», og en etterspurt egenskap i dagens arbeidsmarked. Ludvigsenutvalget peker på det som en viktig kvalitet i framtidens skole. Det er flott! Med et folkehøgskoleår i bagasjen er man også rustet for framtidens arbeidsmarked. Først og fremst fordi man kjenner seg selv og egne kvaliteter.


Marit Asheim, Informasjonsrådgiver Folkehøgskolene

Share this article

Journalist

Marit Asheim

Related articles