Weekly News

En farmasøyt har mange karrieremuligheter

– Mange farmasøyter velger å jobbe i apotek, men karrieremulighetene er mange. Som farmasøyt kan du også blant annet jobbe i legemiddelindustrien, sykehus, offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. Utdanningen åpner for en variert og spennende karriere, sier farmasøyt og sjef i Apotekforeningen Per T. Lund.

– Du kan gjøre så mye når du har studert farmasi.

En farmasøyt er en ekspert på legemidler – fra hvordan de lages og skal brukes, til hvordan medisinene virker i kroppen. Farmasøyter som jobber i apotek har som hovedoppgave å utlevere legemidler og å veilede kunder eller annet helsepersonell i hvordan legemidlene skal brukes. Å sikre at pasienter tar medisinene riktig er en viktig jobb der farmasøyter spiller en helt avgjørende rolle. Farmasøyten samarbeider ofte tett med annet helsepersonell.

Realfag og evne til å kommunisere


– Hva kreves for å bli en god farmasøyt?

– Det er selvfølgelig en fordel å være nysgjerrig på medisin, helse og hvordan legemidler virker, forklarer Lund. – Noen kjennetegn går oftere igjen blant farmasøyter enn andre. Det mest vanlige er kanskje interessen for realfag. Både kjemi, fysikk og biologi er sentrale fag i farmasistudiet. Og så bør farmasøytene være glade i å møte mennesker. 
Mange velger å bli farmasøyt fordi de liker å jobbe med mennesker. Farmasøyter er helsepersonell og mye i kontakt med ulike typer mennesker - gjerne som problemløsere eller som rådgivere. Råd og veiledning er også en sentral og viktig del av jobben som farmasøyt i apotek. Det som kjennetegner en god farmasøyt er evnen til å kommunisere og formidle kunnskap til andre.

Farmasøyter har mange muligheter


Khanh Huynh fikk sin første lederjobb i apotek som 23-åring. Fire år etter fikk han personalansvar for ti ansatte og ble øverste sjef på Apotek 1 Nittedal. I dag jobber Huynh som prosjektleder Eiendom og etablering i Apotek 1.

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville studere farmasi, men at jeg skulle bli leder i så ung alder, var nok mer tilfeldig, sier Huynh. Det var interessen for realfag som ble utslagsgivende for studievalget til Huynh. Han vurderte også medisinstudiet, men konkluderte med at farmasistudiet var det som ville gi han flest muligheter.

– Du kan gjøre så mye når du har studert farmasi. Du kan jobbe i apotek, på sykehus, i industrien og i det offentlige. Og så kan du få jobb i hele landet, ikke bare i storbyene. Det er veldig positivt, sier Huynh. Om studietiden har han bare positive ting å si. Både faglig og sosialt trivdes Huynh veldig godt. – Størrelsen på kullene er perfekte. Det er lett å komme i kontakt med folk og du tilbringer mye tid med medstudenter. Jeg hadde fem kjempefine år på Farmasøytisk institutt, sier Huynh.

Her kan du studere farmasi

Du kan studere farmasi på universitet (master/5 år/300 studiepoeng) eller høgskole (bachelor/3 år/180 studiepoeng).
 

Masterstudiet i farmasi: 

- Universitetet i Oslo 

Universitet i Oslo er ett av to studiesteder som tilbyr 5-årig profesjonsstudium i farmasi. Farmasiutdanningen ved UiO er også den største i landet med et sted mellom 250-300 studenter totalt¨

- Universitetet i Bergen

Farmasistudiet ved UiB er basert på samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. UiB tilbyr 5-åring profesjonsstudium i farmasi med et bredt spekter av mulige masterprosjekter ved begge fakulteter.
2-årig påbygging. Studiet ble opprettet i 2014 og har en klinisk tilnærming til farmasifaget. Du må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre fra bachelor for å komme inn på denne graden.

Bachelorstudiet i farmasi

- Høgskolen i Oslo og Akershus

Ved HiOA utdanner de i hovedsak farmasøyter til apotek. De legger derfor stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter overfor brukerne innenfor veiledning og legemiddelinformasjon.

- Nord Universitet (Namsos)

Farmasiutdanningen ved Nord universitet er lagt til Namsos og der satser de på bruk av digitale verktøy i undervisningen. Campus Namsos er et forholdsvis lite campus der det er lett å bli kjent med både studenter og ansatte.
Master- og bachelorstudiet i farmasi:

- Universitetet i Tromsø

Verdens nordligste universitet og det eneste studiestedet som tilbyr 3+2-løp med både bachelor- og mastergrad i farmasi. Det er gode muligheter for utveksling fra UiT, fortrinnsvis i 5. semester.


Fakta

Fakta:
Det finnes to typer farmasøyter, avhengig av lengden på utdanningen: Provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.
PROVISORFARMASØYTEN har en mastergrad i farmasi. Utdanningen gir kunnskaper om legemidler, og kompetanse til å jobbe som farmasøyt på apotek.
RESEPTARFARMASØYTEN har en bachelorgrad i farmasi. Utdanningen gir kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes til å forebygge og behandle sykdom. Studiet legger stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter innenfor veiledning og legemiddelinformasjon.

Share this article

Journalist

Related articles