Weekly News

Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister UTDANNING

En merkelig god følelse

Å være lærer er den beste jobben jeg har hatt. Og det er den morsomste jobben jeg har hatt, sier Julian Svenningsen som er nyutdannet lærer og jobber på Lommedalen skole i Bærum. Julian hadde jobbet i flere større firmaer før han ble lærer, men forteller at ingenting har gitt han den følelsen av tilhørighet som han får sammen med elevene sine. ”Det å gjøre noe konkret hver dag, det å hjelpe barn til å oppnå sitt potensial, det gir meg en merkelig god følelse”, sier han.

Samfunnet vårt forandrer seg raskt. Det gjør at vi trenger folk som er godt utdannet.

I tillegg til at Julian har en jobb han trives med, gjør han en svært viktig jobb. Læreryrket er kanskje viktigere enn noen gang. For når oljen tar slutt, er det kunnskap vi skal leve av. Vi skal leve av kloke hoder - og flinke hender som kommer opp med smarte løsninger, som lager det vi trenger og gir oss nødvendige tjenester. Som lærer legger du grunnlaget for barn og unges fremtid, for de som skal jobbe i yrker vi ennå ikke vet hva er. Som lærer kan du være med på å forme de som skal drive landet vårt framover.

Samfunnet vårt forandrer seg raskt. Det gjør at vi trenger folk som er godt utdannet. Vi trenger en befolkning som har evne til å tenke kritisk, som forstår seg på teknologi og som gjennom realfag kan forstå hvordan klodens klima- og karbonkretsløp henger sammen. Vi trenger oppfinnere, lærere, sykepleiere, fagfolk og ingeniører, for å nevne noe. Listen over hvilke kunnskaper og hvilke yrker vi trenger er lang. Og flere av dem eksisterer ikke ennå. For så store og spennende er utfordringene og mulighetene vi står overfor i verden i dag. Den teknologiske utviklingen går fort. Men til de aller fleste jobbene er det lurt, om ikke helt nødvendig, å ha en solid utdanning i bunn. Spørsmålet er hvilken utdanning du skal velge.

Selv om læreryrket er riktig for Julian, og vi vil trenge tusenvis som ham i tiden fremover, er det ikke sikkert at læreryrket er riktig for deg. Det som er sikkert, er at det er viktig å gjøre seg noen tanker og stille noen spørsmål før man hopper på en utdanning. For det første, hva er viktig for deg? Er det at yrket er morsomt, at det oppleves som meningsfullt, at det kan gi en godt betalt jobb - eller at det er gode utsikter til å få jobb etter endt utdanning? Eller aller helst en kombinasjon av alle disse tingene? Tror du at det som er viktig for deg i dag, også er viktig for deg om 10-20 år? Og fremst av alt, hvilke evner og interesser har du?

Mitt viktigste budskap er derfor: Ta utdanning – og bruk både hodet og hjertet når du skal velge. Tenk gjennom hva du har et ekstra talent for og kjenn etter hva du kan tenke deg å holde på med i mange år fremover. Hva kan gi deg en merkelig god følelse?Så skaff deg kunnskap, og hent råd og anbefalinger fra andre, men til slutt er det du som må ta valget. Det er du som skal lære og studere, og det er du som skal trives både med studiene og i arbeidslivet etterpå. Lykke til med et stort og spennende valg!


Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister

Share this article

Journalist

Torbjørn Røe Isaksen

Related articles