Weekly News

Mange voksne uten planlagt alderdom

Mange glemmer å planlegge økonomien for pensjonisttilværelsen. Kun en av fire nordmenn sier de har planlagt pensjonsøkonomien.

Svært mange ønsker å gå av med tidligpensjon, men uten god planlegging av egen økonomi vil dette bli en fjern drøm for de fleste.

– Et stort flertall av nordmenn setter seg ikke inn i pensjonssystemet. Vi regner ikke på hva vi vil sette igjen med som pensjonist og utsetter pensjonssparingen til det er for sent, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

I en undersøkelse fra DNB som er gjennomført av Respons Analyse, sier 26 prosent seg enig i utsagnet «Jeg har planlagt godt egen økonomi når jeg blir pensjonist». Menn mener de har betydelig mer kontroll på pensjonsøkonomien enn kvinner. 32 prosent av menn sier de har planlagt sin pensjonsøkonomi, mens bare 20 prosent av kvinnene sier det samme.

Undersøkelsen avdekker også store forskjeller i alder. Mens bare elva prosent i alderen 18–30 sier seg enig i at de planlegger pensjonsøkonomien, er tallet henholdsvis 29 prosent for aldersgruppen 30–44 år og 35 prosent for aldersgruppen 45–60 år. Planleggingen av pensjonsøkonomien ser ut til å øke med alder.

Sandmæl mener det er naturlig at man blir mer opptatt av pensjonssparing utover i livet, men det er likevel bekymringsverdig at bare om lag en av tre sier at de planlegger sin pensjonsøkonomi når man har nådd en alder på 45– 60 år.
– Med så kort tid igjen til pensjon må du begynne å planlegge pensjonsøkonomien. Om man enda ikke har havnet i en midtlivskrise, så burde man i hvert fall få litt pensjonspanikk. For de aller fleste vil nemlig inntekten synke drastisk som pensjonist, og mange pensjonister har i dag både store lån og betydelige utgifter til forbruk som må håndteres, sier Sandmæl.

Sandmæl mener at tidligpensjon er et gode for de få og at dette blir vanskeligere i fremtiden.
– Svært mange ønsker å gå av med tidligpensjon, men uten god planlegging av egen økonomi vil dette bli en fjern drøm for de fleste, sier hun og fortsetter:
– Så langt er det kun de som har de beste pensjonsordningene eller som har spart til pensjon som har kunnet ta ut tidligpensjon. For å kunne gå av tidlig i fremtiden må man spare målrettet fra forholdsvis ung alder.– Sparing må også til for å ha en god økonomi under hele pensjonisttilværelsen. Fremtidens seniorer kan nemlig regne med mange gode år som pensjonist. Levealderen i Norge er på rundt 82 år, og øker stadig, og kvinner lever
lengere enn menn, sier hun.

Dagens pensjonister har god helse og er svært aktive. Det koster å være en aktiv pensjonist og pensjonen skal rekke lenge. De aller fleste har innskuddsordninger og for de som ønsker å gå av med tidligpensjon vil det si at pensjon skal rekke i minimum 20 år, og kanskje mye lengre.
– Utbetaling fra innskuddsordninger skjer vanligvis i ti til 15 år, så for de av oss som kommer til å leve lenge kan de bli magre år på slutten uten egne midler. Jeg advarer derfor mot å utsett pensjonssparingen til det er for sent. Finn ut av sparepotensialet ditt og lag en spareplan slik at du kan oppfylle drømmer og i tillegg få en bra alderdom, avslutter Sandmæl. 

Share this article

Journalist

Related articles