Weekly News

Norske fagarbeidere jobber selvstendig

Våre fagarbeidere tar egne avgjørelser. Vi bygger en kompetanse hos fagfolkene som jobber ute i tunnelene, slik at de vet hva de skal gjøre, og tar selvstendige avgjørelser uten å være avhengig av en arbeidsleder, sier Tone Nakstad.

Nakstad er generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk. – Vi har ansvarliggjort fagarbeiderne våre, og det er ganske spesielt for oss i Norge. I utenlandske selskap er det gjerne en som sitter på et kontor og bestemmer, og så utfører andre jobben.

– Vi har behov for rekruttering til alle typer jobber i anleggsbransjen – både akademikere og fagarbeidere, understreker Nakstad, som naturlig nok er opptatt av rekrutteringen til bergsprengningsbransjen. Og anleggsbransjen har behov for fagarbeidere som jobber selvstendig og kan ta avgjørelser i utførelsen av eget arbeid.

I Norge er vi opptatt av kompetansen til de som utfører jobbene. Dette henger sammen med hvordan opplæringen foregår. Etter to år på skole er lærlingene ute i bedriftene og lærer de praktiske sidene ved faget av erfarne fagfolk.

– Skiller norsk opplæring av fagarbeidere seg fra andre land?

– Ja, i hvert fall når det gjelder bergsprengere. Etter en fagutdanning i et anleggsfag eller lang erfaring fra anleggsarbeid er det mulig å ta bergsprengersertifikat. Det gir en generell tillatelse til å jobbe som bergsprenger. I andre land sitter de som har slike tillatelser, på kontoret.

Bransjerådet for Fjellsprengning er sikre på at vårt utdanningsløp for bergsprengere er mer solid enn utdanningen i andre land. Norske bergsprengere har sitt personlige sertifikat - en generell tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å praktisere yrket. Når det kommer firmaer fra andre land for å jobbe på norske anlegg, må de søke DSB om godkjenning av hver enkelt kandidat og hvert enkelt prosjekt.

– Generelt sett er den norske utdanningen av bergsprengere mer solid enn andre lands opplæring. Det går på utøvelsen av selve faget og ikke minst på HMS. Vi er stolte av bergsprengerne våre, sier Nakstad. – De som faktisk utfører jobben, har kompetanse til å ta avgjørelser selv. Det er den norske modellen, og vi mener det er best, både med tanke på sikkerhet og økonomi.

Anleggsbransjen er avhengig av en kontinuerlig rekruttering av nye generasjoner anleggsarbeidere på alle nivåer.

– Faktum er at den norske anleggsbransjen har uendelig mange spennende oppgaver innenfor ulike fagområder å tilby, sier Nakstad. – Det er vi som bygger landet, og vi trenger dyktige fagfolk inn på alle nivåer for å lykkes. Vi kommer ingen vei uten fagarbeidere med kompetanse på ulike områder, bygg- og anleggsteknikk, mekanikere, tømrere, elektro for å nevne noen. Og for å lykkes med prosjektene trenger vi også folk med utdanning fra tekniske fagskoler, høyskoler og universitet. Og det er nettopp dette konglomeratet av ulike bakgrunner som gjør bransjen så gøy! Det er samarbeidet mellom folk med ulik erfaring og utdannelse som er forutsetningen for å lykkes.

Tekst: Ole Bjørn

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles