Weekly News

Planlegg ditt siste farvel

Unngå skitne og opprivende krangler om arv og begravelse mellom de som står deg nær. Ved å planlegge din egen begravelse og skrive et skikkelig testamente vil du minimere rommet for misforståelser og tydeliggjøre dine ønsker og intensjoner.

”Arv er et vanskelig tema og er gjerne noe vi ikke snakker om, før vi krangler om det.”

I vår kultur snakker vi lite om døden. Det kan derfor være vanskelig å hanskes med det praktiske rundt et dødsfall. Det er mange valg som skal tas på kort tid, og ofte store verdier som skal fordeles. Hvem skal ha hva? Hvor skal ditt gravsted ligge? Skal du kremeres eller begraves i kiste? Hvilken seremoni er den riktige? Hvilken musikk skal spilles og hvem skal lese minneord? For dine etterlatte kan dette være en stor utfordring, og da som oftest fordi de vet for lite om hva du selv faktisk ønsket. Ved å fortelle dine nærmeste hvordan du vil at gravferden skal gjennomføres, sparer du dem for mye tvil og deres siste farvel med deg blir enklere og mer verdig, for da vet de ihvertfall at du fikk en begravelse du ville ansett som verdig. Å skrive ned dine ønsker er kanskje det enkleste måten å formidle på, men et entydig, glassklart og tydelig brev er vanskelig å skrive. Hvis du ikke trår ytterst forsiktig kan en enslig formulering, eller en ussel kommafeil, åpne for feiltolkninger og misforståelser.

Det finnes mange nettsteder som tilbyr deg muligheten for å planlegge din egen gravferd ned til minste detalj. Du kan på denne måten sikre at du får en avskjed som er i tråd med dine egne verdier og standpunkter. Fordelen med å gjøre dette på nett, er at du når som helst kan gå inn å forandre dine ønsker, utdype eller forenkle. Å snakke med en begravelses-agent, en prest eller et byrå kan også løfte dette ansvaret av skuldrene til de som elsker deg. En agent eller et byrå har lang erfaring og kan være behjelpelige med råd, tips og fortelle hva som er vanlig. På livets mange felt er det ofte smart å konsultere med profesjonelle eksperter. Dette gjelder også din begravelse.

Arv er et vanskelig tema og er gjerne noe vi ikke snakker om, før vi krangler om det. I dag kompliseres arveoppgjørene dessuten av at så mange ekteskap går i knas. Folk gifter seg om igjen og antallet særkullsbarn øker kraftig. Det kan derfor være klokt å tenke igjennom hva som skal skje med verdiene du etterlater deg mens du ennå er ved dine fulle fem. Heldigvis er det meste ordnet gjennom den norske arveloven. Du kan for eksempel ikke gjøre ett eller flere av barna dine arveløse. Du kan heller ikke for-fordele noen av arvingene. I Norge er det bare en tolvtedel av arven du fritt kan gi til andre enn de som er definert som dine arvinger etter lovens bokstav.

Vil du tilgodese barnebarn etter din død, med en større del av formuen, har du ifølge norsk lov ikke anledning til dette. Det er imidlertid ingenting som hindrer deg i å gi rause gaver mens du fortsatt er i live. Du disponerer fritt over dine verdier så lenge du lever.

Skriv et skikkelig testamente, og få gjerne hjelp av en advokat. Ingenting kan ødelegge en ellers harmonisk familie like raskt og nådeløst som et uoversiktlig skifte av dødsbo. Ønsker du å skrive testamente, er det lurt å få kyndig hjelp. Gjerne hos en advokat. Arveoppgjør kan dreie seg om svært komplisert juss, og det er fort gjort å trå feil. Tenk grundig igjennom arveforholdene og hvordan du ønsker å fordele verdiene før du oppsøker advokat. 

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles