Weekly News

Redusert syn og hørsel – en del av aldringsprosessen

Syn og hørsel reduseres med alderen, dette er en del av aldringsprosessen. Disse forandringene medfører vanligvis ikke dramatiske endringer i evnen til å se og høre da tilpassede briller, god belysning og kontraster og et godt lydmiljø er til god hjelp.

En 65-åring trenger 3,5 ganger så mye lys som en 20-åring. Mørkesynet reduseres og det tar lengre tid å tilpasse seg fra lys til mørke og omvendt. Eldre har økt lysømfintlighet/blendingsproblemer og øyets evne til å tilpasse seg avstand reduseres.

Redusert hørsel er vanlig fra ca. 50-60 års alder. Etter hvert distraheres vi lettere av lyd og er mer vare for bakgrunnsstøy. I et kaotisk lydbilde er det vanskelig å finne ut hvor lydene kommer fra, hva som blir sagt og vi bruker lengre tid på å vende oss til et nytt lydbilde. Aldersrelaterte hørselsforandringer, støy og skader etter sykdommer er de vanligste årsakene til alvorlige hørselsvansker. Ved tilpassede lysforhold, kontraster og forstørring og et godt lydmiljø kan utfordringene ved disse aldersforandringene motvirkes.

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. Personer med redusert syn og hørsel vil ha god nytte av at reglene for universell utforming følges. Ofte er det enkle tiltak som skal til.

Selv om de nevnte aldersrelaterte synsforandringene vanligvis ikke fører til dramatiske forandringer, er sannsynligheten for å få en øyesykdom større etter fylte 65 år. Det er ofte disse som skaper de alvorligste utfordringene. Noen av sykdommene er arvelig betinget og/eller knyttet til andre sykdomstilstander. Å ta et besøk hos øyelegen kan derfor lønne seg. Hvis øyesykdommen oppdages på et tidlig stadium er muligheten for behandling og tilrettelegging best. De vanligste sykdommene er aldersbetinget macula degenerasjon, glaukom (grønn stær), katarakt (grå stær) og diabetes retinopati.

Selv om hjelpemidler ikke kan erstatte reduserte sanser kan de løse en del praktiske problemer og bidra til å opprettholde en sosial livsførsel. Synstekniske hjelpemidler er basert på forstørring/kontrast, lyd, berøring. Kontroller hørselen ved mistanke om hørselsforandringer. Høreapparat kan lette kommunikasjonen, men det er viktig å komme raskt i gang, få gode tilpasninger og god veiledning. Lydforsterkning for radio og TV, telefon og alarmer, basert på lyd, lys og/eller vibrasjon kan også avhjelpe. Mange kommuner/bydeler har en syns- og hørselskontakt. Disse kan kontaktes for råd og veiledning. Utprøving av hjelpemidler skjer i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral som finnes i alle fylker. Det er viktig at hjelpemidlene er tilpasset behovet og man er motivert til å bruke dem. God opplæring og oppfølging er en forutsetning. 

Fakta

Enkle tips:

Syn

  • God punktbelysning
  • Bruk CTR+ på PC`en, og du får valgfri forstørring
  • Kontraster: Hvit kopp på svart underlag
  • Solbriller, lue med skygge eller filterbriller ved uteaktiviteter i sterkt sollys

Et godt lydmiljø

  • God akustikk og romklang
  • Reduser bakgrunnsstøy, ofte står TV, radio unødig på

Kilde: Norges Blindeforbund/Statped

Share this article

Journalist

Jorunn Lie

Related articles