Weekly News

Thailand er et populært reisemål. REISE

Reis mer – lev lenger

En amerikansk undersøkelse slår ettertrykkelig fast at det er en rekke helsefordeler å hente for den reiseglade pensjonist.

“Vi får meldt inn skader og alvorlige skader fra folk helt oppe i 90-års-alderen.”

Det er helsebot i hver eneste dag under solen i sydligere strøk. Det viser en undersøkelse som «Global Commission on Aging, the Transamerica Center for Retirement Studies og U.S. Travel Association» har utført.

Undersøkelsen - som er foretatt blant 10 800 personer i 12 land - viser at reising har mange positive helse effekter. Ikke bare reduserer du risikoen for hjerteinfarkt og stress, du får også bedre fysisk velvære og blir lysere til sinns. I tillegg trekker organisasjonen fram det positive i å knytte bånd til nye mennesker du treffer på din vei.

Pensjonister har god råd i Norge. Tall fra SSB viser at husholdninger hvor hovedinntektstager er over 67 år bruker i gjennomsnitt 12.204 kroner i året på feriereiser og pakkereiser. Det er dobbelt så mye som aldersgruppen 30–39 år, som i gjennomsnitt bruker 6.426 kroner i året. Til sammenligning har 30-åringenes reisebudsjetter ligget relativt flatt. Det til tross for at husholdninger med 30-åringer gjerne består av flere personer, mens de eldste husholdningene gjerne består av bare én eller to.

Undersøkelsen viser da også at 71 prosent er av den oppfatning at reising er et fornuftig spareprosjekt. Nesten halvparten ser ikke på reiser som luksus. Det er snarere en nødvendighet.

Nesten samtlige svarer at deres mål utover å sikre seg økonomisk i hverdagen, er å se verden eller besøke et nytt land eller en by. Tre fjerdedeler oppga at de satte stor pris på turer, og åtte av ti fremhevet at reisingen var bra fordi det satte dem i bedre humør og ga dem et lysere syn på livet.Og det er ikke vanskelig å forstå.

Den norske vinteren kan være streng, svart og depressiv. Ikke så for hver tredje nordmann over 62. Den største andelen finner vi mellom 67 og 71 år. En undersøkelse gjort av Sentio – for Europeiske Reiseforsikring - viser imidlertid at alder ikke er til hinder. Ti prosent av de over 82 år emigrerer nemlig også til varmere strøk i de kalde månedene.
– Nordmenn har gjerne råd til å bytte ut snø og holke med sol, strand og vann. Ikke minst lokker varme og fine muligheter for turer langs stranden i «Syden.» Vi får meldt inn skader og alvorlige skader fra folk helt oppe i 90-årsalderen, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Ikke dirkete overraskende er Spania er vinterfavoritten. Og da gjerne Alicante, Mallorca og Gran Canaria, men stadig flere tar også turen til Kypros. – Vi ser også en økende tendens til at eldre langtidsreisende reiser til Tyrkia, USA, land i Sør-Amerika og til Østen. Men da i all hovedsak Thailand, avslutter Vennesland.
Kilde: Europeiske Reiseforsikring.

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles