Weekly News

Står på for hytteeiere

– Eiendomsskatt, tomtefeste og fortetting er utfordringer vi jobber med for tiden, sier fungerende styreleder Mathias B. Dannevig i Norges Hytteforbund.

Interesseorganisasjonen for hytteeiere i Norge, Norges Hytteforbund, jobber for hytteeiere over hele landet. Medlemmene er hyttevel og individuelle hytteeiere.

Norges Hytteforbund er ikke imot en eiendomsskatt som kan kompensere kommunale utgifter med fritidsboliger, men vil ikke at hytteskatter skal brukes til å saldere kommunale budsjetter for tjenester hyttefolk ikke har adgang til, som for eksempel skole og eldreomsorg.
– Ofte beskattes hytteeierne høyere enn fastboende. Vi ser at dette enkelte steder skjer ved at takstverdien for hyttene i forhold til sin salgsverdi settes høyere enn det som gjelder helårsboliger i kommunen, sier han.

Dette blir et demokratisk problem, siden hytteeiere ofte ikke har stemmerett i den kommunen de har hytte.
I samarbeid med Tomtefesteforbundet arbeider Hytteforbundet for at tomtefesteordningen avvikles og at Landbruksunntaket fjernes.– Etter den nye tomtefesteloven, kan du for en et mål hyttetomt måtte betale over 11 000 kroner i tomtefesteavgift per år. På toppen av dette, må du kanskje
betale eiendomsskatten for tomteverdien. Når du ikke eier tomten selv, blir dette helt galt, sier han.

Hytteforbundet hjelper hytteeiere å være i dialog med lokale myndigheter, for eksempel i forbindelse med skatt, nye reguleringsplaner og utbygging av hytteområder.
– Vi har sett en økt tendens til fortetting av hytteområder. I verste fall våkner en hytteeier opp og ser at utsikten er borte, sier han.
Hytteforbundet er også fast høringsinstans til sentrale myndigheter til nye lover og forskrifter. Hyttefolk vil møte på store utfordringer i årene som kommer og det kan være lurt å organisere seg. 

Share this article

Journalist

Marius Morstøl Jenssen

Related articles