Weekly News

Trygg alderdom i en seniorbolig

Behovet for boliger tilrettelagt for eldre er økende i takt med en aldrene befolkning. Selv om dagens seniorer er aktive og ønsker å klare seg selv så lenge som mulig, har seniorboliger flere praktiske løsninger som gjør hverdagen enklere.

Utbyggingen av seniorboliger går sakte i forhold til etterspørselen. Siden interessen er stor og tilbudet relativt begrenset, spesielt i store byer, anbefaler eiendomsmeglere å se etter en god tilrettelagt bolig for eldre i det vanlige boligmarkedet. I tillegg finnes det spesialdesignede seniorboliger og borettslag med forkjøpsrett på seniorboliger internt.
For seniorer som i dag bor i større eneboliger, kan det være lurt å orientere seg om hva som finnes i markedet i god tid før man kjøper. De aller fleste ser etter mindre boliger og mange kan være heldige å sitte igjen med en gevinst fra salg av en større bolig. Dette gir økonomisk handlerom til å finne boliger med høyere standard på mindre areal.

Før man begynner å se etter et passende bolig, bør man kartlegge hvilke behov man har, og hvilke behov man kan få i fremtiden. Det er flere forhold som kan være aktuelle når man ser etter en seniorbolig.
Ved nybygg har kjøperne god anledning til individuelle tilpasninger og endringer. De som vil, kan endre på kjøkken- og baderomsløsning, bestille gulvvarme, endre farger på veggene eller velge blant andre personlig tilpasninger. I tillegg til dette finnes det en rekke løsninger som kjennetegner en seniorbolig.

Det er en del grunnleggende forhold ved seniorboliger man bør være oppmerksom på når man ser etter en bolig tilpasset alderdommen. Oppmerkede gangsoner, terskelfrie og brede dører, ekstra belysning og skilt med stor skrift er en av flere tiltak som gjør seniorboliger praktiske for eldre mennesker.
Enkelte seniorboliger har postkasse og dørklokke i en høyde tilpasset rullestolbrukere. Navneskiltene på dørklokken kan også ha ekstra stor skrift. Heis er en fordel om man bor i en bygning med flere etasjer. Noen seniorboliger har ekstra store heiser utstyrt med klappstol og speil, noe som gjør det enklere å rygge ut med rullestol. Mer avanserte heisløsninger har automatstemme som forteller hvilken etasje heisen stopper i.Inne i leiligheten bør det være stikkontakter med timer både til komfyr og kaffetrakter. Badene er ofte ekstra store slik at det skal være mulig å snu en rullestol i
rommet og slik at hjelpepersonell skal kunne komme enkelt til. I tillegg er vannlås under vaskeservanten ofte satt langt inn mot veggen og skapet under vaskeservanten kan hektes av for å gi plass til en rullestol. Alle disse løsningene gjør hverdagen enklere for eldre med pleiebehov.

Share this article

Journalist

Marius Morstøl Jenssen

Related articles