Weekly News

VID – landets største private høgskole

Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole har i dag 3500 studenter og ca. 350 ansatte. Dette gjør skolen til en av landets største private høgskoler. 

Høgskolen tilbyr studier i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Høgskolen tilbyr både bachelor-, master- og ph.d.-studier. Skolen samarbeider med profesjoner og arbeidsliv innenfor helse- og sosialsektor, kirke, organisasjoner og frivillig sektor. Med fokus på praksisrelevant utdanning og forskning ønsker skolen å være til det beste for hele samfunnet. VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. Dette er kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

– De mest populære studiene våre er sykepleie, sosialt arbeid og vernepleiestudiet. Opptakskravene varierer fra år til år og fra studiet til studiet, sier Espen Utaker, markeds- og kommunikasjonssjef ved VID.

VID vitenskapelige høgskole utdanner studenter for et arbeidsmarkedet med et stort behov for kompetent arbeidskraft.

– Ved de fleste av våre studier går du raskt ut i en sikker og trygg jobb, innen helse- og sosialsektoren, eller for eksempel organisasjoner til frivillige organisasjoner. De fleste av våre studenter studerer sykepleie hvor det er et veldig stort behov i markedet, sier Utaker.

VID vitenskapelige høgskole er anerkjent av den Europeisk Kommisjon gjennom sitt Erasmus charter for høyere utdanning for perioden 2014–2020. Erasmus charter for høyere utdanning er VIDs plattform for kvalitet i utveksling og mobilitetssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner internasjonalt.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles